لینک های داغ - فلسفه و تاریخ

۱۰

دانلود چند كتاب مرجع تاريخي و جفرافيايي

javidiran.wordpress.com – از جايي كه هر كتاب پژوهشي و تحقيقي معتبر به استناد منابع مرجع نوشته مي شود،لذا در اختيار داشتن اين كتب بسيار مفيد است.در اينجا لينك دانلود مهمترين كتب تاريخي و جغرافيايي جهان اسلام را قرار مي دهم: تاريخ طبري،ترجمه ابوالقاسم پاينده،چاپ ششم،1383(اسكن شده-کیفیت خوب) تاريخ طبري،ترجمه ابوالقاسم پاينده،چاپ پنجم،1375(اسکن شده-کیفیت متوسط) تارخ كامل،ابن اثير،ترجمه محمد حسين روحاني،چاپ سوم،1383(اسكن شده) تاريخ كامل،ابن اثير،ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خليلى،1371(تايپ شده) تاريخ العبر،ابن خلدون،ترجمه ترجمه عبدالحميد آيتي،چاپ سوم،1383(اسكن شده) مقدمه ابن خلدون،ترجمه پروين گنابادي،چاپ دهم،1382(اسكن شده) تاريخ العبر(مقدمه و متن)،چاپ اول،سال 1363(تايپ شده) طبقات الكبري،واقدي،ترجمه محمود مهدوي دامفاني،چاپ اول؛1374(اسكن شده) تاريخ يعقوبي،ترجمه محمد ابراهيم آيتي،چاپ نهم،1382(اسكن شده) تاريخ يعقوب ...
تصویری از iran00
ارسال شده توسط iran00 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
۹

قهقرای فرهنگ دپیلماتیک ایران از دوران مصدق تا کنون

selfintelligence.blogspot.com – گزارش زیر نحوه برخورد دولت مرحوم مصدق در ارتباط با اخراج دیپلمات های بریتانیایی در ايران را شرح می دهد. ...
تصویری از mandela
ارسال شده توسط mandela ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
۸

محکومیت رئیس یک فرقه مذهبی در آمریکا به جرم تجاوز

bbc.co.uk – چند همسری، ازدواج با دختران کم سن و سال و تعصب مذهبی - این بار نه در کشوری دور افتاده در جهان، بلکه در قلب آمریکا. رهبر مذهبی فرقه موسوم به کلیسای عیسی مسیح و قدیسین متاخر به جرم تجاوز به دو کودک به حبس ابد محکوم شده و با اتهامات دیگری هم رو به روست. محمد منظرپور گزارش می دهد. ...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
۹

ریشه کراوات و پیدایش آن

amordadnews.com – در فرهنگ‌های انگلیسی و فرانسه نوشته‌اند که واژه‌ي کراوات از نیمه سده‌ي هفدهم در زبان فرانسه گسترش يافت، و البته این یک دزدي فرهنگی است. آنان شوند آن‌را اين‌گونه مي‌آورند: چون سربازان کروآت (اهل کرواسی) که در هنگ پادشاهی کروآت در روزگار لويی چهاردهم بودند دستمالی به گردن می‌بستند پس این رسم از آن روزگار آغاز شده. ...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
۹

سامانيان زبان پارسي را زنده كردند

amordadnews.com – دوره‌ي سامانيان را مي‌توان دوره‌ي پیشرفت زبان وادبیات دری دانست، سامانیان 128 سال برتمام محدوده‌ی افغانستان امروزی، ماورالنهر و بخشي از کشورهای فارس حکمروایی داشتند و در زمان فرمانرواي‌شان زبان فارسی را در تمام قلمرو خویش گسترش دادند و اين‌چنين زبان و فرهنگ ايران را زنده كردند. كهن ترين نسك‌هاي تاریخ، طب، جغرافی و نجوم در زمان سامانیان به فارسی نوشته و ترجمه شده است. سامانیان امکان آن را فراهم آوردند تا شاعران فارسی زبان همچون رودکی با زبان خود به سرايش شعر بپردازند. درکتاب«لباب الالباب» از 27 شاعر دری زبان نام برده شده است که همه‌شان در دوره‌ي ساماني می‌زیستند، مانند رودكي، ابوشکور بلخی، ابوالموید بلخی، شهید بلخی، معروفی، رابعه بلخی و... كه رودكي را مي‌توان بزرگترین شاعر دوره‌ي سامانیان به شمار آورد. به گفته‌ي «جليل دوستخواه» (ايرانشناس)، باليدن و گ ...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
۱۰

جشن آذرگان

ragbarb.blogspot.com – آذر نام ايزد نگاهبان آتش است و آذرگان در شمار جشن‌هايي است كه آيين‌هاي آن با بزرگداشت آتش كه گمان می رفته يكي از فروزه‌هاي نيك اهورايي بوده ، نزديكي و همخواني داشته . آتش يكي از چهار آخشيج(عنصر) پاك در نزد ايرانيان باستان و زرتشتيان است. آتش در ميان ايرانيان از ديرباز از سپندينگي(تقدسي) ويژه برخوردار بوده و بنا به يك باور، آنرا جانشين خورشيد روي زمين مي دانستند. به اين دليل در اوستا سرودهايي درباره ستايش آتش و خورشيد به چشم مي‌خورد.نیاکانمان آذرگان را روزی خجسته می دانستند و در خانه‌ها و بام‌ها آتشافروخته و آن روز را با شادی و شادمانی و خواندن نیایش‌ها و گستردن سفره آیینی با خوراکی‌های گوناگون در آتشکده‌ها که آذین بندی شده بودند، جشن می گرفتند. ...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
۸

بزرگترين گچ‌بري ايران، چند گام مانده تا ويراني

amordadnews.com – گچ‌بري‌هاي ساساني يافت شده در گستره‌ي باستاني «بنديان» درگز، به شوند(:دليل) عدم نگهداري درست و کارشناسي، روبه نابودي هستند. اين را «مهدي‌رهبر»، باستان‌شناس و سرپرست کاوش‌هاي بنديان درگز مي‌گويد. او بر اين‌باور است كه؛ گچ‌بري‌هاي ارزشمند اين گستره، بسيار آسيب‌پذير بوده و بايد نگهداري هميشگي از آن‌ها انجام شود. به گزارش ميراث خبر؛ اين اثر تاريخي از سازه‌هاي روزگار ساساني به‌شمار مي‌رود که در ٢کيلومتري شمال باختري(:غرب) شهرستان درگز، در کنار رودخانه‌اي به نام «درونگر» جاي دارد. اين گستره‌ي باستاني در دل خود، بزرگ‌ترين گچ‌بري يافت شده از روزگار ساساني را دارد. در نخستين فصل کاوش در بنديان درگز، تالاري به بزرگي ١٠ در ٨ متر، خاکبرداري شد. ...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
۱۰

کتاب “امتناع تفکر در فرهنگ دینی” نوشته آرامش دوستدار (دانلود کتاب ممنوعه)

mamnoe.wordpress.com – صادقانه ترین وقايع نگاری يا تاریخ نگاری رویدادهای اسلامی در همان دوره آغازین پدید آمده است. اینها پر ارزش ترین مواد و مدارک خام برای شناختن اسلام و چگونگی گسترش آن هستند. سببش طبیعتا این است که وقایع نگاران هرچه به سود یا زیان اسلام روی می داده ثبت می کرده اند. اولی را به سبب این که حقانیت اسلامی داشته و دومی را به این دلیل که این حقانیت را پایمال می کرده است. از همین رو کشتن دشمنان و مخالفان به دست مسلمانان را، چون حادثه ای سودمند و پسندیده بوده و اسلام را تقویت میکرده، وقایع نویسان مشروحا می نگاشتند. اشکال اخص دین اسلام با هنر و موسیقی در بی تمدنی محضش نیز هست. از دینی که هنر نداشته و ندیده چگونه می توان انتظار حس استتیک داشت. ...
تصویری از mamnoe
ارسال شده توسط mamnoe ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
۹

دانلود كتاب تاريخ اجتماعي ايران(جلدهاي اول و هفتم)

javidiran.wordpress.com – نويسنده در جلد اول اين كتاب به برسي تاريخ سياسي،اجتماعي و فرهنگي ايران و ساير ملل باستاني تا آغاز اسلام مي پردازد.در برخي از مواقع نويسنده مستقيم به منابع دست اول(مانند تواريخ هرودوت) و در ساير موارد به كتب محققاني همچون كريستن سن،گيرشمن،ويل دورانت و … استناد مي كند. جلد هفتم نيز به تاريخچه فعاليتهاى ورزشى، وضع خوراك و پوشاك مردم، مشكلات و مسائل جنسى در ايران، تاريخچه موسيقى و سازهاى ايرانى،ميگسارى واستفاده از مواد افيونى، زندگى روسبيان و قماربازان و در پايان مطالبى در پيرامون وضع هنر و صنعت اختصاص دارد ...
تصویری از iran00
ارسال شده توسط iran00 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
۸

علل حکمروایی غرب

radiozamaneh.com – فرو ریختن دیوار برلین و بلوک شرق در بیست و اندی سال پیش دنیا را وارد دنیای دیگری کرده است. در این دنیا درگیری و ستمگری کم که نشده، هیچ؛ زیادتر هم شده است. اما مناقشه شرق و غرب بسیار کهن تر از مناقشه بین دو بلوک است. این مناقشه حالا دارد به یک رویارویی همه جانبه تبدیل می‌شود. بحران اقتصادی اروپا و آمریکا، در برابر رشد عظیم چین و هند و کره جنوبی، در کنار درگیرهای منطقه‌ای و رشد بی سابقه نظامی‌گری، مورخان را باز به بازخوانی تاریخ واداشته است. تغییرات اساسی باز سؤالات اساسی را طرح کرده‌اند. چرا که با اندیشه‌ها و پیش فرض‌های پیشین نمی‌شود مسائل بزرگ پیش رو را تحلیل کرد. ...
تصویری از keshawarz
ارسال شده توسط keshawarz ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
۸

مهتا (موتا) که برای دفاع از وطنش در برابر اعراب اشغال گر ایستاد

iran-vich.blogspot.com – پس از ظهور اسلام که اعراب به ایران حمله کردند، با شکست سنگین خسروپرویز سلسله ی ساسانیان سقوط کرد و با گسترش روز افزون دین اسلام در خاک ایران، اعراب نفوذی صد چندان به ایران پیدا کردند و سرتاسر سرزمین ایران به دست اعراب افتاد.اما یکی از مناطقی که سرسختانه در مقابل هجوم اعراب ایستادگی نمود، شمال ایران و به ویژه سرزمین گیلان بود. . در رشته کوه های جنوبی دریای کاسپی مردمانی که آنها را کاسها ، کادوس ها و آمارد ها (ساکنان گیلان و غرب مازندران امروزی) و تپوریان( ساکنین مازندران شرقی و مرکزی امروزی) تشکیل می دادند برای دفاع از وطن و استقلال خود اعراب (نه تنها اعراب بلکه تمام مهاجمان تاریخ این سرزمین) را به سرزمین خود راه ندادند و با تمام وجود و بمانند همه ی تاریخ گذشته خود استقلالشان را حفظ کردند. ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
۸

گشايش آبراه درياي سرخ به رود نيل(كانال سويز) به تصميم داريوش بزرگ

amordadnews.com – ٩ آبان سال ٥١٨ پيش از ميلاد(با توجه به محاسبات تقويمي) كار ساختن آبراه ميان درياي سرخ و رودنيل به منظور عبور كشتي هاي ايران از خليج فارس به مديترانه پايان يافت. سنگ‌نبشته هاي به دست آمده در سرتاسر این آبراه گواه اين است كه پس ازپايان يافتن كار هر بخش از اين آبراه، جزييات كار بر سنگ حك و در محل آويخته مي شده كه شرح آن دركتاب «تاريك و روشن هاي مصر باستان» تاليف مصرشناس آلماني «كارول ميسليويك» آمده است که اين کتاب را « ديويد لورتن» به انگليسي برگردانده و دانشگاه «كرنل» آمريكا آن را به چاپ رسانده است. به نوشته‌ي «ديودوروس سيكولوس»، اين آبراه به اراده‌ي داريوش بزرگ و با هدف نظامي ساخته شده بود، که باستان‌شناسان و رخداد نگاران همگي بر اين باورند كه؛ اين از بزرگ‌ترين كارهاي بشر در سده‌هاي پيشين بوده است. در كتاب «داريوش بزرگ افتخار ايران» نوشته‌ي «فرشاد ابراهيمي» اين‌گونه آمده است: « باز كردن ...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
۱۲

دایره ی طلایی تزیینی هزارساله

raeeka.files.wordpress.com – دایره ی طلایی، قطر: 7.1 سانتی متر، قدمت: سده ی یازدهم میلادی، منطقه ی جغرافیایی: ایران، محل نگهداری: موزه ی متروپولیتن ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
۹

فروش مهر برنزي باستاني و ریتون سفالی گیلان باستان!

iran-vich.blogspot.com – غارت و فروش آثار باستانی ایران همچنان ادامه دارد! پس از اهدای ریتون زیبای هخامنشی خبرها یی از فروش و مزايده چند اثر باستاني مكشوفه در ییلاقات املش (در مرز بین املش و دیلمان) در اروپا و دبی از جمله مهر باستانی املش و ریتون سفالی املش به گوش میرسد... ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
۸

در نقد كشوری كه سرنوشتش برايمان مهم است بايد مطلقاٌ بي‌رحم بود!

selfintelligence.blogspot.com – در نقد كشوری كه سرنوشتش برايمان مهم است بايد مطلقاٌ بي‌رحم بود، به همین اعتبار یک حاکمیت مسئول نقد دلسوزان کشور را می شنود و آن را به همصدایی با دشمنان خارجی تعبیر نمی کند تا با آن برخورد قهر کند! قسمت اعظمی از پریشان گویی‌های غیر مسئولانه و یا اقدامات نمایشی چون اعزام ناو جنگی به سوی خلیج مکزیک برای به چالش کشیدن نظامی آمریکا بیش از انکه ضامن امنیت ملی‌ کشور باشد بهانه را به دست قدرت‌هایی‌ می دهد که در پی به چالش کشیدن کشور در میادین خطرناک و مخرّبی چون تحریم‌های فلج کننده و یا حتی درگیری‌های نظامی محدود و گسترده است. تجربه تاریخی آمریکایی ها به آنها آموخته است که معمولاً در جنگ های برابر وارد نمی شوند اما به نظر می رسد شرایط اقتصادی- سیاسی داخل ایران آنها را به افول انسجام ملی و قدرت بازدارندگی نظامی این کشور خوشبین کرده است. به گمانم بن بست سیاسی حاکم بر فضای ایران پس از انتخابات ری ...
تصویری از mandela
ارسال شده توسط mandela ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ