۸

آینده سیاسی مراکش با دولتی اسلام گرا و حکومتی پادشاهی

andishehnovin.blogspot.com – ...........کشوری که از طرفی میلیون ها نفر دانشگاه رفته بیكاردارد و از آنطرف حدود نیمی بی سواد دارد و حدود نیمی از جمعیت آن زیر 25 سال هستند و تعداد بی کاران با سواد بیشتر از بیکاران کل جمعیت است و بخش قابل توجهی از جامعه اسلام زده هستند و از آنطرف وجود جبهه پولیساریو که برای آزادی و استقلال منطقه صحرای غربی مبارزه می کند بنابراین پیش بینی چگونگی آینده سیاسی در چنین کشوری بسیار مشکل است.البته نباید از نظر دور داشت که با بودن دولتی اسلام گرا و پادشاهی که خاندانش ادعای نسب بردن به حضرت محمد را دارند بعید است که بیشترنیروهای مخالف ماهیت مذهبی داشته باشند مگر آنکه اسلامگرایانی باشند که خود را مسلمان تر از پادشاه و دولت اسلامگرا به مردم معرفی کنند. هر چند که میزان شرکت کنندگان در انتخابات مجلس نسبت به انتخابات قبلی بیشتر بود و از ۳۷ درصد به بیشتر از ۴۵ درصد رسید ولی با این حال عدم مشارکت 55 درصد از مردم در انتخابات و تظاهرات چند میلیونی دانش آموختگان بیکاردر دو هفته گذشته که به مخالفت با سیاست های دولت اسلامی و نبود کار پرداختندهرچند که نیروهای امنیتی از دو روز پیش با این اعتراضات برخورد کرده و مخالفان را سرکوب کردند ولی نشان می دهد که نیروهای غیر مذهبی نیز دارای وزنه اجتماعی هستند علاوه بر آنکه بخش قابل توجهی از مراکشی ها در خارج از کشور زندگی می کنند و با جامعه مراکش ارتباط دارند.ضمنا در پایان باید اشاره کرد که مراکش یکی از گروه های نسبتا فعال آنارشیستی را در منطقه خاورمیانه دارد. ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها