۹

نگرشی بر آزادی های سیاسی در دوره محمدرضا شاه پهلوی‎

youtube.com – در این کلیپ شاه پاسخ پرسشهای مربوط به آزادی های سیاسی را به گونه ای روشن بیان میکند اگر آگاهانه و با چشم باز به مسایل بنگریم، دیگر واژه های کلیشه ای چون دیکتاتور‫، ظالم، خاین و از این قبیل را ‫به آسانی برای شاه به کار نمیبریم. لپ کلام اینست که اگر ایران به یک کشور کمونیستی تبدیل میشد، دیگر ایرانی باقی نمیماند که اینگونه در مورد آن سخن بگوییم‫! ادامه...
تصویری از سروش ایرانی
ارسال شده توسط سروش ایرانی ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها