۱۱

حکومت ایران و نیاز فوری به یک معجزه

akhondnameh.blogspot.com – در این شرایط نسبتا بحرانی که رژیم ایران در ان قرار گرفته و فشارهای بین المللی هم از هر سو در حال افزایش هستند، فقط یک چیز می تواند ایران را برای همیشه از شر شرق و غرب رها کند و ان هم چیزی نیست جز یک معجزه . حالا این معجزه هم می تواند آسمانی باشد و یک هدیه ای از آفرید گار عالم و یا یک معجزه ای زمینی، که مسولین ایران با رو کردن ان تمام دنیا را شکه کرده و برای همیشه از شرآقابالاسرهای آمریکایی و اروپایی خلاص شوند............... معجزه اول به نظر ما مردم که یکمی گرایشات کفر آمیز داریم به احتمال ۵۰ درصد یا رخ میدهد و یا نه! چون بالاخره خداوند هم بخشنده است و بزرگوار. .............ولی معجزه دوم دقیقا در دستان مسولین ایرانی است و ان هم میتواند چیزی شبیه یک دستاورد علمی، و یا چیزی که با ان بتوان دنیا را برای یک دقیقه هم شده در سکوت قرار داد ............... دستاورد های علمی می تواند چیزی مثل رونمایی از اولین بمب اتمی ایران باشد، که البته این یکی واکنش خوبی را از طرف اسعتمارگران بر نخواهد انگیخت . ولی تصور کنید که ایران اعلام کند که یک فضاپیما را در کره ماه نشانده که اتفاقا یک سر نشین هم داشته، خبری است که امریکا و اروپا را برای همیشه خفه خواهد کرد. البته این عمل شاید در نظر ماهایی که در دانشگاهها با التماس به استاد نمره میگرفتیم غیر ممکن باشد ولی باید بگویم که در ایران گروههایی که واقعا بتوانند چنین کاری را انجام بدهند وجود دارند. فقط همتی می خواهد و سرمایه ای ناچیز !!! از جیب حضرت والی . ................ ولی با یکمی دور شدن از این رویاها و یک نگاه گذرا به اتفاقات چند سال گذشته، بنظر میرسد که یک چنین معجزه ای در حال رخ دادن است... حالا کی خبرش علنی میشود؟؟؟ ... خدا میداند!. ................. بهر حال ما امیدواریم یکی از این معجزات، چه خدایی یا چه ملایی اش، اتفاق بیفتد تا ما مردم ایران هم از دست این اقتصاد دلالی راحت شویم. ..... امین ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها