۱۳

متن :مصاحبه سایت انجمن رهایی ایران با دکتر آرام حسامی/پیشنهادات کلیدی دکتر حسامی کنگره ملی

ar-iran.tk – با درود به همه شنودگان عزیز آرمان چاروستایی(خستگی ناپذیر) هستم سخنگوی انجمن رهایی ایران . امروز با دکتر آرام حسامی که معرف حضور همه بینندگان صدای آمریکا هستند.و ایشان استاد علوم سیاسی و فلسفه دانشگاه مریلند –عضو هئت امنای نهاد مردمی—و عضو شورای هماهنگی سکولارهای سبز می باشند. با دورد به شما دکتر آرام حسامی عزیزم و سپاس گزاراز اینکه دعوت ما را پذیرفتید.با دورد و سلام به شما.امیدوارم که وقت خوبی را با هم داشته باشیم. -آرمان چاروستایی :ممنونم. به عنوان پرسش آغازين ، مايلم که از شما بشنوم که چه عواملی را به عنوان سد راه تشکيل آلترناتيو سياسی در جامعه ايرانی تا به امروز تشخيص میا دهید ؟ دکتر حسامی : بله این پرسش بسیار جامع و خوبی است.از نظر آسیب شناسی کارمان به نظر من مهم ترین پرسش مطرح است.و من می دانم که خیلی فرضیه های متفاوتی وجود دارد.ولی همان جوری که شما می دانید ،من نظرم یک کم با بقیه فرق می کند.به نظر من جامعه مدنی خارج از کشور سی و سه سال مخصوصا این دو سال و نیم اخیر بسیار پویا بوده است،بسیار فعال بوده ،و تسعه و گسترش این جامعه مدنی بی سابقه بوده است،در این چندین سال گذشته.اما ازنظر آسیب شناسی من عدم جامعه سیاسی پویای خارج کشور را دلیل آن می دانم.به این معنا که ما فعالیت حقوق بشری،فعالیت های اقتصادی ،فعالیت های افشاگریانه است،فعالیت های همدردی ،همه این ها که در حقیقت فعالیت های جامعه مدنی است را ملاحضه کردیم و می بینیم.اماجامعه سیاسی به معنای اخص کلمه بایستی که جامعه پویایی باشد که در حقیقیت راه کار نشان بدهد.من لغت سیاسی یا سیاس را در این راستا به کار می برم،که مشخصا نه که راجع مسائل سیاسی نظر دادن(ممکن شما فکر کنید این سیاسی) از نظر من ،سیاسی یا سیاس ان است که بتواند راه کار مشخص برای اهداف مشخص ارائه بدهد.خوب اپوزیسیون خارج از کشور 33 سال است راه کار مشخصی نشان نداده یا اگر هم داده در اوائل الان این عقیم بوده و کار آمدی نداشته از این نظر من من دلم می خواهد ،آن هایی که حزبی ،سازمانی ،گروهی ،شبکه ای کار می کنند بیایند راه کار خودشون رو نشان بدهند ،ادعاهای خود را بگذارند روی میز و بگویند چگونه می توانیم از نقطه A به B برسیم.این می شود پویایی جامعه مدنی خارج از کشور ،بالاخره یک راهی ،پیشنهادی بایستی از درون این بیرون بیاید.یا چندین پیشنهاد.از این نظر این وظیفه را خیلی مهم می دانم.شاید شما یا خیلی ها می گویند که اپوزیسیون خارج از کشور از چه کسی این ماموریت را دریافت کرده است که همچنین کاری را انجام بدهد؟و شاید مردم ایران در داخل بایستی این کار را بکنند.اما بدانید که به نظر من مهم ترین وظیفه اپوزیسیون این است که گزینه هایی برای انتخابات آینده دمکراتیک ایران بسازد .یکی گذار به دمکراسی است و خاتمه از این معضل کنونی .از این نظر خیلی مهم است که این وظیفه را خیلی جدی بگیریم.اگر این را جدی بگیریم،اپوزیسیون می تواند یک دبیرخانه ای ،یک شورای هماهنگی ،یک تدارکاتی ،شورای دوران گذاری،کنگره ملی را تشکیل بدهد.ولی این تشکیلات در راستای هدفمند کردن فعالیت هاست،یعنی شما راه کار مشخصی نشان بدهید که از نظر آسیب شناسی ما مهمترین کاری ا ادامه...
تصویری از kaveh
ارسال شده توسط kaveh ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها