۹

زرتشت و دربار ویشتاسپ شاه

javidiran.wordpress.com – زادگاه زرتشت در قسمت شمال ایران زمین بزرگ‏ در جایی بین سند و دجله پا به عرصه وجود گذاشته است.وی بنابر روایات شرقی در آذربایجان،در کنار دریاچه ارومیه به دنیا آمد.ولی برخی دیگر از مورخان‏ یونان قدیم مانند تئون Theon در حدود سال‏ 130 و ژوستن در حدود سال 120 وی را باکتریانی‏ یا بلخی می دانند و محل تولد او را در شرق‏ ایرانزمین معین می کنند.بعضی دیگر از مورخان موطن اصلی وی را ماد و ناحیه «رگا»ی قدیم یا«ری»کنونی می دانند. ادامه...
تصویری از iran00
ارسال شده توسط iran00 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش ادیان
برچسبها :

دیدگاه ها