۴

اقدام به آتش سوزی تظاهر كنندگان در ترمينال تبريز در پی حمله ماموران به تظاهر كنندگان و دستگیری چندین نفر

urmuiscileri1.blogspot.com – اورمو ایشچیلری :به گزارش خبرنگار سانا از شهرستان تبريز پس از بازي تيم هاي فوتبال تراختور آذربايجان با استقلال تهران كه منجر به باخت تراختور با 2 گل انجاميد... تماشاگران براي اعتراض به نتیجه بازی و همچنين ناداوري بعد از خروج از ورزشگاه به طرف شهر رفته و دست به تظاهرات زده و شعار هاي ( آند اولا ستار خانا ... اوت سالاريخ تهرانا ... هاراي هاراي من توركم... تورك ديليلينده مدرسه اولماليدي هر كسه ) را سر دادند. همچنين خبرها حاكي از آن است كه تظاهر كنندگان در ترمينال تبريز اقدام به آتش سوزی نمودند و مامورين به طرف تظاهر كنندگان حمله كرده وچندين نفر دستگير را دستگیر نمودندكه هويتشان هنوز شناسايي نشده است. ادامه...
تصویری از Urumiye
ارسال شده توسط Urumiye حدود ۷ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ariya7 humanwatch taran iranmelli Urumiye Baran_azadi

دیدگاه ها