۹

تیم ایران در المپیک مونیخ با پرچم سه رنگ شیر و خورشید

youtube.com – رژه تیم ملی شاهنشاهی ایران با پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ..واقعا چه بودیم و چه شدیم ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ورزش

دیدگاه ها