۱۰

شورای راه سبز نا امید من تنها زمانی به خیابان خواهم آمد که روز سرنگونی رژیم باشد

andarbab.blogspot.com – دیدم که باز هم شورای راه سبز امید که اکنون عبارت مناسب تر ان شورای راه زرد نا امید هست بازهم بیانیه داده است و مردم رو به خیابان دعوت کرده است زمان هم مشخص است دو ساعت بیایید سکوت کنید و بروید. باید به شورای عزیز بگویم اول شما بهتر است بجای نسخه پیچی برای مردم داخل کشور فکر اتحاد با دیگر سازمانهای سیاسی یا کمک برای تشکیل کنگره ملی باشید و ثانیا اعتراض کردن قوانین خاص خود را دارد .مخصوصا برای ما ایرانیها. این پروسه یک فرمول ساده دارد که عبارت است از: یک -تشکیل الترناتیو از همه گروهها و افراد اپوزسیون از نمایندگان کروبی و موسوی گرفته تا شاهزاده رضا پهلوی و گروههای چپ و راست.... دوم- آماده کردن جهانیان برای اعتراض مردم ایران -سوم-فراخوان برای اعتراضی که پایان کار رژیم باشد و مردم بدانند وقتی به خیابان می ایند برای اتمام کار می آیند چهارم -به دست گیری قدرت توسط دولت موقت که تشکیل شده و مورد حمایت جهانیان هست تا زمان برگزاری رفراندوم. پنجم-برگزاری رفراندوم بر سر نوع حکومت -پادشاهی و جمهوری ششم: حاکمیت رای مردم و انتخاب حکومت مورد نظرشان - هفتم- ایران آزاد اما من که میدانم قصد شما چیست! شما حتی برای پایان تظاهرات هم زمان تعیین کرده اید.همه هدف شما برای فشار از پایین و چانه زنی از بالاست که به قدرت بازگردید . من به عنوان یک جوان در داخل کشور هستم این را میگویم که تنها روزی بیرون خواهم آمد که روز رستاخیز و برای سرنگونی جمهوری اسلامی باشد. ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها