۶

جزییات سه فاز مبارزاتی بهمن و اسفند 90 - تظاهرات برق آسا

youtube.com – توضیحات سه فاز مبارزاتی برای بهمن و اسفند90 ،تظاهرات برق آسا و شبکه اعتماد.تهیه شده توسط انجمن رهایی ایران(آرمان چاروستایی-خستگی ناپذیر)....فاز اول از 12-24 بهمن....فاز دوم از 25 بهمن تا11 اسفند....فاز سوم 12 -23 اسفند(چهارشنبه سوری).همچنین شبکه اعتماد و روش آگاهی رسانی توضیح داده می شود www.Ar-iran.com www.ar-iran.tk www.facebook.com/ariran8 ادامه...
تصویری از kaveh
ارسال شده توسط kaveh حدود ۷ سال پیش در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : ariya7 humanwatch kaveh iranmelli Urumiye porandokht

دیدگاه ها