۶

به عنوان یکی از اقلیت های قومی خواستار حکومت پادشاهی مشروطه هستم

irdarband.blogspot.com – به عنوان یکی از اقلیت های قومی در ایران خواستار حکومت پادشاهی برای ایران عزیزم هستم چرا که تنها راه رهایی از برون رفت تبعیذ نژادی و قومی در بستر پادشاهی ایران دوست میسر خواهد شد ایران عزیز از اقوام و مذاهب گوناگون رنگین کمان بسیار زیبایی را ایجاد کرده که باید زیبایی آن را دبد و نبود هریک از رنگ ها زیبایی وصف ناشدنی آن را از بین می برد حال می خواهم بگویم که چرا مخالف جمهوری هستم چرا که اگر با اعمال نفوذ برخی از فرصت طلبان در قالب قدرت توانایی آنرا خواهند داشت که از امکانات بیشتری استفاده کرده و با اعمال نفوذ خود دوباره تبعیذ و نارضایتی را افزایش بدهند حال آنکه با وجود شاهی مقتدر با قانون اساسی دقیق می تواند توازن قدرت را برقرار کرده و یا اگر در جایی در حق قومی اجحاف شد می تواند از حق آنان دفاع کند. ادامه...
تصویری از irane_d
ارسال شده توسط irane_d حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها