۴

پیشنهاد به تظاهر کنندگان در سوریه/پرچم جمهوری اسلامی را آتش بزنند و پرچم شیر و خورشید را بالا ببرید

2.bp.blogspot.com – پیشنهاد به تظاهر کنندگان در سوریه : اگر بتوانند پرچم جمهوری اسلامی را آتش بزنند و پرچم شیر و خورشید ایران که متعلق به مخالفان جمهوری اسلامی را به بالا ببرند و از این صحنه عکس و فیلم تهیه کنند بزرگترین ضربه روحی را به جمهوری اسلامی زده اند ادامه...

تصویری از kaveh
ارسال شده توسط kaveh حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : Dahri ariya7 kaveh iranmelli Urumiye porandokht

دیدگاه ها