۵

چگونه می توانیم توازن قوا را به نفع دموکراسی مستقیم برهم بزنیم ?

andishehnovin.blogspot.com – تجربه خاورمیانه , تجربه ای که قابل تکرار نیست : از تجربه مبارزات خاورمیانه باید آموخت , تجربه ای که قابل تکرار نیست. تجربه تا کنونی خاورمیانه در یک سال گذشته نشان داده است که قبل از سرنگونی دیکتاتور و بعد از سرنگونی آن , 3 نیروی اصلی در چگونگی تغییرات سیاسی و اجتماعی سهیم هستند که 2 نیرو داخلی است و یک نیرو خارجی است...........در ایران نیز تلاش خواهند کرد که از نیروهایی مانند اصلاح طلبان , بخشی از اصولگرایان منتقد , سازمان اکثریت , سازمان زحمتکشان عبدالله مهتدی , سلطنت طلبان, جمهوری خواهان ملی و ..... که «کنگره ملی» و «شورای ملی» در جهت «آلترناتیو سازی » و تشکیل « دولت موقت» و سپس «دولت دائمی» را به جای آلترناتیو جمهوری اسلامی علم کنند و دولت جدید را شکل دهند و ............ با کدام طرح و ساختار آلترناتیو می توان عملا به سمت یک جامعه بدون دولت برویم ? به محض سقوط دولت جمهوری اسلامی باید از تشکیل دولت جدید جلوگیری کرد و سریعا مردم با مشارکت مستقیم خود در اداره جامعه شروع به ایجاد شورا ها ,کمیته ها , تعاونیها و انجمنهای آزاد و تشکلات داوطلبانه خودگردان و مستقل اجتماعی و سیاسی خود کنند. برای طی کردن دوران گذر به یک ساختار بدون دولت , از همین امروز ,جمع های کوچک غیرعلنی , که پایه های اولیه تشکیل «شوراهای دانشکده ها » را در شرایط علنی و در زمان سقوط جمهوری اسلامی شکل خواهند داد............ ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Dahri ariya7 humanwatch taran iranmelli

دیدگاه ها