۱۰

جنبش در هم پاشی مراسم 22 بهمن جمهوری اسلامی

youtube.com – فجر یا زجر ؟//--- جنبش در هم پاشی مراسم بیست و دو بهمن جمهوری اسلامی ---//هم میهن ایرانی ://- برای تو حکومت ولایت فقیهی برکت بوده است و یا نکبت ؟//- سالروز به قدرت رسیدن خمینی و نوچه هایش برای تو فجر است و یا زجر ؟//تـعداد بس اندکی یافت می شوند که جمهوری اسلامی را برکت بدانند ، سالروز جمهوری اسلامی را جشن بگیرند ... ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها