۷

پیشنهاد به تظاهر کنندگان در سوریه

youtube.com – گر بتوانند پرچم جمهوری اسلامی را آتش بزنند و پرچم شیر و خورشید ایران که متعلق به مخالفان جمهوری اسلامی را به بالا ببرند و از این صحنه عکس و فیلم تهیه کنند بزرگترین ضربه روحی را به جمهوری اسلامی زده اند ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها