۶

گاندی چه گفت، رضا پهلوی چه می‌گوید؟ آیا مبارزات بدون خشونت در ایران امکان پذیر است؟

neoeblis.blogspot.com – آخرین روز از ماه ژانویه و به مناسبت بزرگ‌داشت سالگرد کشته شدن مهاتما گاندی، آقای رضا پهلوی پیامی منتشر نمودند که در آن با برشمردن خصوصیاتی چند از گاندی و مقایسه ی ضمنی آن با زندگی خودشان، مهاتما گاندی را یکی از الگوهای خود در مبارزات سیاسی نامیده و اذعان داشتند که افکار و روش‌های مبارزاتی خود را بر اساس روش مبارزات بدور از خشونت گاندی پایه گذاری نموده اند. نکته‌ی دارای اهمیت این‌ست که مبارزات بدون خشونت برای گاندی به مراتب والاتر از یک روش مبارزه‌ی سیاسی بوده و به شکل فلسفه‌ی زندگی و جهان‌بینی او، تبلور داشت و تنها بدین‌وسیله بود که توانست ملت چند‌تکه شده و نومید هند را متحد نموده و برای رسیدن به هدفی مشترک به حرکت درآورد. ادامه...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise حدود ۷ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : Dahri ستاره ariya7 taran shadow391 sunrise

دیدگاه ها