۱۰

دولت‌هاي بي ليِاقت اروپا عامل مرگ چند صد بی‌ خانمان در سرمای زمستان هستند

andishehnovin.blogspot.com – دولتهايي اروپايي كه دم از منشور حقوق بشر ميزنند و بودجه هاي هنگفتي براي تسليحات نظامي اختصاص ميدهند ، وجود حدود سه میلیون بی‌سرپناه در اروپا و مرگ حدود 280 نفر در سرمای زمستان را چگونه توصيف مينمايند؟ ايا اين جنایت علیه بشریت نيست؟ " بر اساس معاهده رم جنایات علیه بشریت شامل جنایاتی می‌شود که شان انسان را کاسته و مقام و منزلت انسانی را پایمال می‌کنند" بنابر این به نظر من وجود بی‌ خانمان‌ها و عدم اختصاص بودجه برای رفع این مشکل نیز خود جنایت علیه بشریت است چرا که اینگونه زندگی‌ , شان انسان را کاسته و مقام و منزلت انسانی را پایمال می‌کند. درمصداق جنایت بر علیه بشریت آمده است که " دیگر اعمال غیر انسانی که منجر به صدمات و لطمات غیر قابل جبران و جدی بر جسم، ذهن و یا سلامتی افراد گردد " به نظر من مجبور بودن انسان‌ها برای خوابیدن در خیابان و نداشتن خانه و وجود فقری که عامل آن باشد و عدم توجه دولت‌ها برای حل ریشه ای‌ آن یک عمل غیر انسانی است که منجر به صدمات و لطمات غیر قابل جبران و جدی بر جسم، ذهن و یا سلامتی افراد مي گردد. ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها