۷

برای مردم بی پناه سوریه خون باید گریست. وجدانهای بیدار کاری باید کرد

andishehnovin.blogspot.com – ارتش سوریه در یکی از شدید‌ترین حملاتش، روز دوشنبه شهر حمص را بار دیگر به گلوله بست و حداقل ۵۰ نفر را کشته است و وجدانهای بیدار حداکثر در دنیای مجازی اخبار این جنایات را در سایتهای اشتراک لینک می گذارند ولی آیا کافی است ?آیا برای آرامش وجدانهایمان کافی است تا آرام بگیرد ?آیا اگر با همین وضعیت در ایران مواجه شویم باز به همین شیوه بسنده خواهیم کرد? آیا اگر در ایران با چنین وضعیتی روبرو شویم آنگاه انتظار حمایت مردم جهان را از مبارزات مردم ایران نخواهیم داشت ?آیا نباید اقدامی کرد که افکار عمومی را در جهت حمایت مردم سوریه بسیج کنیم?آیا هیچ راهی برای توقف ماشین کشتار بشار اسد نیست ? ما می توانیم با اعتصاب غذا و تظاهرات و دیگر آکسیونهای اعتراضی در مقابل سفارتهای سوریه در کشورهای مختلف از مبارزات مردم آن حمایت کنیم یا به سفارتهای سوریه حمله کنیم و یا دوستانی که عربی می دانند تلاش کنند با فعالین اینترنتی سوریه ارتباط برقرار کنند تا بدانند که ما برخلاف جمهوری اسلامی که از رژیم بشار اسد حمایت می کند اما ما از مردم سوریه جهت رسیدن به آزادی و برابری آنان حمایت می کنیم.ما بخشی از وبلاگنویسان می توانیم به عنوان جمعی از وبلاگنویسان ایرانی جمع ایرانیان حامی مبارزات مردم سوریه را تشکیل دهیم . ما می توانیم یک جمعه را به عنوان جمعه حمایت جهانی از مردم سوریه را پیشنهاد کنیم و یا هر جمعه را به نام حمایت مردم یک کشور از مردم سوریه پیشنهاد کرده تا انگیزه حمایت جهانی را بیشتر کنیم. البته باید تلاش کنیم که مخصوصا از نیروهای غیر مذهبی سوریه حمایت کنیم چراکه خطر اخوان المسلمین در آینده سیاسی سوریه جدی است.ما وبلاگ نویسان غیر مذهبی باید تلاش کنیم با وبلاگ نویسان سوریه ای غیر مذهبی ارتباط برقرار کنیم ................ ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Dahri ariya7 humanwatch taran iranmelli Urumiye ramin rad

دیدگاه ها