۸

نقی و حصول اطمینان از خر کردن اصحاب!

facebook.com – ای کسانی که ایمان آوردید، جدی جدی ایمان آوردید؟... دیگه آیه نازل نکنیم؟ ردیفه؟ ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها