۹

هامون و جازموریان در استان کرمان

uphere.ir – هامون جازموریان ما بین کوه های مکران و شاهسواران قرار دارد که از خاور به باختر تقریبا به درازای 300 کیلومتر و از شمال به جنوب به پهنای 100 کیلومتر گسترده شده است . در اصطلاح محلی پوشش گیاهی را جاز می نامند و انبوهی و کثرت آن را موریان می گویند . به همین سبب ، این ناحیه به جازموریان معروف شده است . این دریاچه فصلی ، در باختر بلوچستان قرار دارد و نیمی از آن در استان کرمان واقع شده است . مساحت حوزه ی آب ریز آن 69000 کیلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح دریا 300 متر است . محدوده آب گیر کامل دریاچه در مواقع پر آبی 3300 کیلومتر مربع و در مواقع کم آبی به طور متوسط 2500 کیلومتر مربع است . رود های هلیل رود و بمپور به این هامون می ریزند . ادامه...

تصویری از shadow391
ارسال شده توسط shadow391 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها