۲۵

بخشهایی از"عورت نامه" نشانه خدا "مکارم شیرازی!

kamranroshangar.blogspot.com – اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه و یا بیشتر داخل شود مرد وزن هر دو جنب میشوند"خواه بالغ باشد خواه نابالغ"منی بیرون آید یا نه"این در صورتی است که ...(ادامه مطلب در لینک) ادامه...
تصویری از کامران بیخدا
ارسال شده توسط کامران بیخدا ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها