۶

نمایندهٔ نروژ در مسابقهٔ اوز اروپا ( یوروویژن ) یک پسر ایرانی‌- نروژی!

youtube.com – نمایندهٔ نروژ در مسابقهٔ اوز اروپا ( یوروویژن ) یک پسر ایرانی‌- نروژی!! مسابقهٔ نهای در ۲۶ می‌‌۲۰۱۲!! با آرزوی پیروزی برای "توجی کشتکار" در باکو !!!!! ما همه با هم هستیم دستِ این نظامِ اشغالگر رو از ایران کوتاه می‌کنیم. ما هستیم ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : Dahri ستاره sommer10 iranmelli porandokht s_arian

دیدگاه ها