۷

22 بهمن بر افراشتن پرچم ایران بر ساختمان سفارت در لندن

youtube.com – رای اولین بار بعد از 33 سال بر افراشتن پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران به نمایندگی از طرف تمامی میهن دوستان بر ساختمان سفارت اشغالی ایران در لندن در 22 بهمن 2570 (1390) تمامی کوشش را کردیم که به سرمایه ملی ما به ساختمان سفارت اشغالی در لندن آسیبی وارد نشود تا نماینگان واقعی مردم در آن شروع به کار کنند این عمل بگونه بسیار متمدانه انجام شد از طرفداران نظام پادشاهی همین انتظار را هم باید داشته باشید لطفأ در پخش این خبر ما را یاری دهید تا همه بدانند میهن دوستان تا رفراندم و بردن مردم به پای صدق رای برای انتخاب نوع نظام ساکت نخواهیم نشست ادامه...
تصویری از kaveh
ارسال شده توسط kaveh حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Dahri ستاره kaveh shadow391 iranmelli Urumiye porandokht

دیدگاه ها