۳

اتخاذ تاکتیک های مبارزاتی و شیوه های دفاعی و ضرورت آغاز تظاهرات هر روزه

andishehnovin.blogspot.com – با توجه به انتخابات فرمایشی رژیم در 12 اسفند, اول ماه اسفند می تواند فرصتی برای آغاز مبارزات به اشکال مختلف و تظاهرات هر روزه تا سقوط رژیم باشد در صورتی که حضور مردم گسترده و فعالیتها متنوع بوده و تمامی شهرها و میادین شهری را در بر بگیرد تا رژیم نتواند براحتی آن را سرکوب کند آنگاه به پیروزی خواهیم رسید.باید کسانی که دستگیر می شوند اطمینان داشته باشند که تا آزادی آنها تظاهرات مردم ادامه خواهد داشت . تظاهرات ادامه دار موجبات ریزش در بدنه حاکمیت و انشقاق و شکاف در بالا را ایجاد خواهد کرد.چنانچه که برای تظاهرات هر روزه تبلیغ و برنامه ریزی شود و ساعت و مکانی خاص تعیین نگردد آنگاه با غافلگیر کردن دستگاه های امنیتی هر مکانی که دارای ازدهام جمعیت است می تواند نقطه شروع تظاهرات باشد.باید بخش خاموش و رادیکال جنبش را تقویت کنیم تا پا به میدان مبارزه بگذارند و تظاهرات هر روزه را تبلیغ کنیم. طبیعتا هر کسی در خیابان با توجه به شرایط و اوضاع خود تصمیم می گیرد که چگونه و کجا حضور پیدا کند و شعار بدهد یا ندهد. هر فردی خود تصمیم می گیرد که چگونه مبارزه کند ولی قطعا وسعت میدان حضور مردم و گستردگی مبارزات و متنوع بودن شیوه های مبارزه با توجه به اصل غافلگیری و منحصر به فرد بودن و نوع آوری در مبارزه می تواند نتایج مثبت تری را به همراه داشته باشد. برای اینکه رژیم نتواند نیروهای خود را از قبل در مناطقی مشخص متمرکز کند باید مسیر مشخصی برای تظاهرات از قبل اعلام نشود و هر جایی که جمعیت زیادی در رفت و آمد هستند مسیر مناسبی برای آغاز تظاهرات خواهد بود. آن چیزی که باعث می شود عوامل رژیم بی محابا اقدام به دستگیری افراد کنند اطمینان آنان به عدم خطر از جانب دستگیر شدگان........... ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : ariya7 humanwatch iranmelli

دیدگاه ها