۴

آلترناتیوسازی: تابویی که باید شکسته و انجام شود

youtube.com – سال‌ها بود که آرزو داشـتم که در خارج از کشور خبر خوش تشکیل آلترناتیو (نیروی جایگزین) منسجمی را بشنوم. اما افسوس که فریاد ‌ها و تلاش‌هایم از درون میهن بی‌فایده ماندند.ا//چند ماهی است که به دلایل در خطر بودن جان و زندگی‌ام و ناتوانی در ادامه مبارزه سیاسی در فضای اختناق داخل، میهن را ترک گفته و به دیار غربت شتافته‌ام. تا شاید بتوانم با صدایی رسا تر و فعالیت‌هایی گسترده تر کمکی هر چند اندک به تشکیل آلترناتیو سازی (آروزی دیرینه‌ام) باشم.ا//سال ‌ها تلاش‌های فعالین سیاسی خارج کشور را برای این مهم می‌دیدم که متاسفانه همگی، هرکدام به دلیلی، یکی پس از دیگری به شکست می‌انجامیدند. دو، سه سالی هم بود که این تلاش‌ها با ناامیدی به حاشیه رانده شده بودند. خوشبختانه در چند ماه اخیر شاهدیم که دوباره جامعه سیاسی خارج از کشور تلاش‌های متعددی برای این مهم (تشکیل آلترناتیو یا شورای ملی) را در دستور کار خود قرار داده است. اما نکته‌ای که به وضوح می‌بینم، ترس از عنوان اصل حرکت یعنی «آلترناتیو سازی» است. در آخرین این تلاش‌ها، جمعی از فعالین سیاسی در سوئد به گرد هم آمده بودند، اما تلاش برای تشکیل آلترناتیو را انکار می‌کردند!؟ چرا؟ چرا باید انکار کنند؟ ترس از چه دارند؟//ادامه ... در این آدرس//http://www.khodnevis.org/index.php?news=16760 ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : سمک ariya7 sommer10 iranmelli

دیدگاه ها