۳

گرامیداشت یاد قربانیان قتل عام خوجالی در فرانسه

trtfarsi.com – یاد قربانیان قتل عام خوجالی در فرانسه نیز گرامی داشته شد. یاد قربانیان قتل عام شهر خوجالی آذربایجان در سال ۱۹۹۲ توسط ارامنه در شهر استرازبورگ فرانسه نیز طی مراسمی گرامی داشته شد. در این برنامه گرامی داشت، که در مرکز شهر استرازبورگ برگزار شد، تعداد زیادی از آذربایجانی های مقیم آلمان نیز حضور یافتند. سخنرانان در این مراسم،ضمن تشریح قتل عام خوجالی به فرانسویان، تاکید کردند که قتل عام خوجالی باید با صدائی رساتر و موثر تر به تمامی جهانیان بیان گردد. شرکت کنندگان در این روز گرامیداشت ، در حالیکه پرچمهای ترکیه و آذربایجان را حمل میکردند، از قربانیان قتل عام ۲۰ سال قبل با رحمت یاد نموده و عاملین آن را تلعین کردند ادامه...
تصویری از Urumiye
ارسال شده توسط Urumiye حدود ۷ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : iranmelli Urumiye s_arian

دیدگاه ها