۳

وقتی روحیه‌ی راسیستی انسان‌ها را مجبور به جعل واقعیات می‌کند +تصویر

ishikchiz.wordpress.com – جدیدا بی‌بی‌سی فارسی مقاله‌ای را با عنوان “قفقاز جنوبی؛ گرفتار در میان تنش‌های ایران و غرب” و به قلم “دیمین مک‌گینس” خبرنگار بی‌بی‌سی در تفلیس، در وبسایت خود قرار داده است. این مقاله ترجمه‌ی مقاله‌ای با عنوان “Iran nuclear tensions put Caucasus on alert” از BBC News Europe .است نویسنده در قسمتی از مقاله به جمعیت آذربایجانی‌ها در ایران اشاره کرده است. نکته‌ی جالبی با در مقایسه اصل مقاله و ترجمه‌ی فارسی آن مشهود می‌شود ادامه...
تصویری از Urumiye
ارسال شده توسط Urumiye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : iranmelli Urumiye s_arian

دیدگاه ها