۲

زندگی ما

payamebidari.blogspot.com – خدایا بچه های سرزمین عزیزمان ایران چگونه به دنیا می آیند، زندگی می کنند و می میرند و حاکمان این مرز و بوم چگونه اند. ادامه...
تصویری از Bidari
ارسال شده توسط Bidari حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : iranmelli Bidari

دیدگاه ها