۵

برنامه ویژه در مورد دیپورت علی آذری پناهجوی ایرانی مقیم سوئد در تلویزیون ایران آریایی

youtube.com – برنامه ویژه در مورد علی آذری پناهجوی ایرانی مقیم سوئد که در خطر دیپورت به جمهوری اسلامی است..فقط تا جمعه سه روز دیگر فرصت داریم از این فاجعه جلوگیری کنیم ادامه...
تصویری از kaveh
ارسال شده توسط kaveh حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Dahri kaveh iranmelli porandokht ava_irani

دیدگاه ها