۵

مصاحبه رادیو کیان ایران با علی آذری که درخطر دیپورت به جمهوری اسلامی است

youtube.com – مصاحبه رادیو کیان ایران با علی آذری در خطر دیپورت از سوئد به جمهوری اسلامی www.ar-iran.com ادامه...
تصویری از kaveh
ارسال شده توسط kaveh حدود ۷ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Dahri mobarez_nastooh kaveh iranmelli porandokht

دیدگاه ها