۳

مصاحبه تلوزیون ایران آریایی با آرمان چاروستایی

youtube.com – مصاحبه تلوزیون ایران آریایی با آرمان چاروستایی (خستگی ناپذیر، سخنگوی انجمن رهایی ایران )،در مورد فعالیت های ایشان و چهارشنبه سوری نصب دو پرچم شیروخورشید با شعار جمهوری اسلامی باید برود و همچنین پخش شبنامه در سال 1386 به پشتیانی از شاهزاده رضا پهلوی ،تهیه کلیپ برای فراخوان های اعتراضی در جنبش سبز ،تعطیلی دانشگاه آبادان به خاطر هماهنگی تجمع اعتراضی و آموزش نافرمانی مدنی و مبارزات بی خشونت از طریق انجمن رهایی ایران http://ar-iran.com/ http://facebook.com/ariran8 ادامه...
تصویری از kaveh
ارسال شده توسط kaveh حدود ۷ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : mobarez_nastooh kaveh iranmelli

دیدگاه ها