۳

نوروز به روایت ابوریحان بیرونی

javidiran.wordpress.com – نخستین روز فروردین ماه نوروز است که اولین روز سال نو است و نام پارسی آن بیان کننده این معنی است.نوروز را دلیل پیدایش و آفرینش جهان دانسته اند و گفته اند در این روز بود که خداوند افلاک را پس از آنکه مدتی ساکن بود به گردش درآورد و ستارگان را پس از چندی توقف گردانید و آفتاب را برای آنکه اجزای زمان از سال و ماه و روز به آن شناخته شود آفرید.و گفته اند خداوند عالم سفلی را در این روز آفرید و کیومرث را در این روز به شاهی رسید و این روز جشن او بود که به معنای عید اوست و نیز گفته اند خداوند در این روز خلق را آفرید و این روز و مهرگان تعیین کننده زمان هستند چنانکه ماه و آفتاب فلک را تعیین می کنند. ادامه...
تصویری از iran00
ارسال شده توسط iran00 حدود ۷ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ
راي هاي داد شده : Dahri iranmelli iran00

دیدگاه ها