۲

حملات تخریبی پان ایرانیست ها به فاخته زمانی، فعال حقوق بشر آذربایجانی و چراغ سبز بالاترین

yurd.net – در روزهای گذشته بدنبال انعکاس خبر برگزاری کنفرانس "حقوق اقلیت ها در ایران" همزمان با نوزدهمین اجلاس دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس و حضور و سخنرانی خانم فاخته زمانی، مدافع بین المللی حقوق بشر آذربایجانی در این کنفرانس، گروههای پان ایرانیست باز دوباره دست به کار شدند و با ارسال لینک هایی تخریبی و تحقیرآمیز عصبانیت خود را از مطرح شدن نقض حقوق ائتنیکی جوامع غیرفارس در مجامع بین المللی از این طریق ابراز داشتند. اما یکی از موارد جالب در این خصوص نحوه عمل سایت بالاترین می باشد که ناقض قوانینی است که خود اشان اعلام داشته اند. ادامه...
تصویری از Azerbaijan
ارسال شده توسط Azerbaijan حدود ۸ سال پیش در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : Dahri Azerbaijan

دیدگاه ها