۲

تنها سه مرخصی نوروزی ، جیره زندانیان سیاسی از عید 1390

ahmadbatebi.com – چند روز از تعطیلات نوروزی گذشته و دستگاه امنیتی ، قضایی ایران با مرخصی سه زندانی سیاسی موافقت کرده است . احمد زید آبادی روزنامه نگار و رئیس سازمان ادوار تحکیم وحدت ، مهدی محمودیان روزنامه نگار و افشاکننده وقایع بازداشتگاه کهریزک و وحید تیز فهم از مدیران جامعه بهایی ایران . هم زمان با شادی خانواده های این سه زندانی در تعطیلات نوروزی ، قدری آن سو تر خانواده های حمزه کرمی ، مسعود پدرام و علی اکبر محمدزاده با اتمام زمان مرخصی چند روزه ، عزیزانشان را تا زندان اوین همراهی کردند . در پس اخبار آزادی های موقت ، پشت دیوار های زندان اما روزگار دیگریست . حشمت الله طبرزدی ، مجید توکلی ، حسین رونقی ملکی ، عسی سحر خیر ، بهاره هدایت ، مسعود باستانی ، سعید ماسوری و کیوان صمیمی و ده ها زندانی دیگر سالهاست که بدون مرخصی زندانی هستند . سعید ملکپور ، وحید اصغری و لقامان مرادی نیز در انتظار اجرای حکم اعدام ، روزهای را سپری میکنند ، پرونده این زندانیان برای اجرای حکم ، به شعبه اجرای احکام ارسال شده و خانواده هایشان میگویند ، نه تنها تلاش های آنها برای اعاده دادرسی به جایی نرسیده ، بلکه ماه ها است که اجازه ملاقات با این زندانیان نیز صادر نشده است . پیمان عارف از یک روز قبل از آغاز سال جدید د راعتصاب غذا به سر میبرد . او در پی شکایت " رشته احمدی " قاضی شعبه اجرای احکام بازداشت شد . اجرای حکم شلاق پیمان عارف و مصاحبه های او در این خصوص بازتاب فراوانی در رسانه ها و البته شکایت " رشته احمدی " را به دنبال داشته است . علی رغم صدور قرار کفالت برای آزادی پیمان عارف و تامین آن از سوی خانواده پیش از عید نوروز ، اما مرجع قضایی به دلایل نامعلومی با آزادی او موافقت نکرده است . دادگاه و سازمان زندانهای ایران مرخصی زندانیان نه حق زندانی ، بلکه نوعی امتیاز میدانند که در صورت تمایل مرجع مربوطه به زندانی تعلق خواهد گرفت . فعالان حقوق بشری از این رفتار مرجع قضایی و نهاد های امنتی ایران ، با عنوان جیره بندی مرگ و آزادی یاد کرده اند ادامه...
تصویری از ahmadbatebi
ارسال شده توسط ahmadbatebi حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : ahmadbatebi iranmelli

دیدگاه ها