۲

تصویر / برج کبوترخانه میبد

kanooneiranian.blogspot.de – فرهنگ بزرگ سخن کبوترخانه یا کبوترخان را چنین معنی کرده است: «برجی که برای کبوتران ساخته می‌شود‌/ منفذی در زیر حمام‌های قدیمی برای انتقال حرارت ساخته می‌شد.» همچنین در فرهنگ معین، آمده است: «محلی که کبوتر در آن آشیان سازد. در برخی نواحی، برج‌هایی می‌ساختند به نام مذکور.» اما در لغت‌نامۀ دهخدا، آمده است:کبوترخانه؛ برج حمام‌/ برج کبوتر‌/... ادامه...
تصویری از shadow391
ارسال شده توسط shadow391 حدود ۸ سال پیش در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : shadow391 iranmelli

دیدگاه ها