۲

سيزده‌به‌در، روز تهديد طبيعت

kanooneiranian.blogspot.de – سيزده‌به‌در اگر چه عنوان روز طبيعت را برخود دارد اما از نحس‌ترين روزها براي طبيعت ايران است. گواه اين ادعا هم حجم هولناک آسيب‌هاي زيست محيطي است که در اين روز محيط زيست و طبيعت کشور به خود مي‌بيند؛ انبوه زباله‌ها، آتش سوزي‌ها، شکستن شاخه درختان و ريشه‌کن کردن گياهان، شکار انواع جانوران و پرندگان و تخريب لانه آن‌ها بخشي از آسيب‌هاي اين روز است. . خبرگزاري ميراث فرهنگي - گروه محيط زيست ـ اگر صبح ... ادامه...
تصویری از shadow391
ارسال شده توسط shadow391 حدود ۸ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ
راي هاي داد شده : shadow391 iranmelli

دیدگاه ها