۳

کیخسرو و کوروش

javidiran.wordpress.com – - افسانهء زاد کیخسرو و کوروش،چنانکه پیش از این دیگران شناخته و نوشته‏اند،به یکدیگر شباهت دارند: بنابر روایت شاهنامه،چند ماه پس از کشته‏شدن سیاوش در توران به فرمان‏ افراسیاب،فریگیس،زن سیاوش و دختر افراسیاب،فرزندی می‏زاید به نام کیخسرو. افراسیاب به‏علت پیشگوییهایی که دربارهء کیخسرو کرده‏اند،از او بیمناک است(دفتر دوم،367/2398 به‏جلو)،ولی سرانجام از کشتن کودک چشم می‏پوشد،بدین شرط که پیران او را به شبانان سپارد تا در میان آنان بزرگ شود تا مگر از نژاد خود چیزی‏ نداند.چون کودک به ادامه...
تصویری از iran00
ارسال شده توسط iran00 حدود ۸ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ
راي هاي داد شده : shadow391 iranmelli iran00

دیدگاه ها