۳

کنفرانس گذار به دمکراسی ، ویژگی های مثبت و منفی

ahmadbatebi.com – کنفرانس گذار به دمکراسی با عنوان " کنفرانس دکتر مهردامشایخی " هشتم و نهم آپریل ، در شهر جرمن تاون ، ایالت مریلند آمریکا برگذار شد . اگر قرار باشد چند ویژگی این کنفرانس را ذکر کنم ، به ترتیب زیر خواهد بود . بسیاری از چهره های جوان و کم سن و سال ، و همچنین فعالین سیاسیت و دانشجویی که به تازگی از ایران خارج شده اند حضور یافته بودند . این دو روز فرصت مناسبی برای آشنایی این افراد با یکدیگر و تبادل نظر آنها بود . بسیاری از چهره های سیاسی قدیمی و یا نماینده گان احزاب و گروه های سیاسی همچون احزاب کردی ، در کنار دیگر چهره های سیاسی قرار گرفته و به تبادل نظر پرداختند . اتفاقی که پیش از این به ندرت اتفاق میافتاد . رابطه دوستانه برقرار شده بین این افراد قابل لمس بود گفتگوهای فردی و خصوصاً خارج از فضای کنفرانس ، افراد را به هم نزدیک تر کرده و رابطه نسبتا دوستانه ای را بین آنها ایجاد کرده بود . برآیند نظر شرکت کنندگان در انتهای کنفرانس این بود که برای اپوزیسیون در دو شکل ، تغیرات با تکیه بر توان داخلی و تغیرات با فشار از بیرون امکان فعالیت وجود دارد . اما انتخاب این که اپوزیسیون می بایست از کدام یک از این شیوه ها استفاده کند به برسی و تصمیم در کنفرانس های آینده موکول شد . واکنش حاضرین در قبال یکی از طرح های اصلاح طلبانه ارائه شده مبنی بر فعالیت در چهارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی علی رقم ابراز انتقاد فراوان ، همراه با آرامش بود و فرد طرح کننده این پشنهاد هم تا آخر کنفرانس در کنار افراد حضور داشت . خود به این معناست که سطح تحمل مخالف در حد مطلوبی بود . حضور رسانه ها و تلویزون های اینترنتی از سنگینی فضای کنفرانس کاسته بود . در این کنفرانس شش طرح از پیش انتخاب شده بود ، اما در روز معرفی بیشتر این طرح ها چه در قالب تدوین و چه در معرفی از پختگی لازم برخودار نبودند . حتی برخی از این طرح ها اساساً در قالب تعریف عرفی طرح هم قرار نداشته و شاید بتوان آن را نوعی مقاله دانست . برخی از برگذار کننده گان این کنفرانس ، خود از ارائه کننده طرح بودند . این افراد در قالب سخنران و یا نماینده گان گروه های سیاسی طرح های مذکور را معرفی کردند ، به اعتقاد بسیاری این اقدام استقلال کنفرانس را سلب کرده و وزن آن را به نفع برگزار کننده گان تغییر داد . وقت اختصاص داده شده به هر فرد ، برای سخنرانی و یا معرفی طرح با دیگری متفاوت بوده و این وضعیت احساس تبعیض ایجاد میکرد . تاخیر در آغاز به کار و تغییر ساعت ها ، حذف و جابجایی برخی برنامه ها بی نظمی بود که در طول کنفرانس حس میشد . به طوری که برنامه های انجام شده در طول یک روز ، بسیار متفاوت بود با آنچه که مسئولین برنامه در ابتدای صبح بیان می کردند . برخی از فعالین سیاسی ، و حتی فعالین مقیم واشنکتن از اینکه از آنها برای حضور در این کنفرانس دعوت نشده گله مند بودند . تعدادی ازاین افراد به شیوه های مختلف تلاش در تخریب کنفرانس و یا برگذار کننده گان آن داشتند . ادامه...
تصویری از ahmadbatebi
ارسال شده توسط ahmadbatebi حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : 13 ahmadbatebi iranmelli

دیدگاه ها