۳

تفسیر پرچم جدید جمهوری اسلامی کار نیک آهنگ کوثر

gooya.com – احتمال می دهم پرچم جدید جمهوری اسلامی را که نشانه ی اعتلای فرهنگی کشور عزیز ماست تا کنون دیده باشید. اگر ندیده اید، همین پرچمی ست که این جا می بینید، و این کارِ کاریکاتوریست عزیز ما نیک آهنگ کوثر است. در جمهوری اسلامی متناسب با اعتلای حکومت و شخصیت های آن، برخی نشانه های ملی و مذهبی تغییر پیدا کرده است. مثلا سرود جمهوری اسلامی ایران، که در ابتدا چنین بود: ادامه...
تصویری از didgahman
ارسال شده توسط didgahman حدود ۸ سال پیش در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : humanwatch porandokht didgahman

دیدگاه ها