۲

انگیزه و سازمان خواهی ، دو ویژگی تاریخی کارگران ایران

ahmadbatebi.com – در ایران تحرکات کارگری به در دوران انقلاب مشروطیت و فعالیت کارگرانی باز میگردد که از باکو و عشق اباد بازگشته بودند . در سال ۱۲۸۴ اولین اتحادیه کارگری در چاپخانه‌ای کوچک در تهران تاسیس و بلا فاصله دیگر اتحادیه های کار گری چاپخانه‌ ای در مشهد، تبریز، انزلی و ... راه اندازی شد . مزد عادلانه، هشت ساعت کار در روز، زمین برای دهقان و ... ازجمله شعار های اصلی آن روز ها بود . ۱۲۹۹ تعداد اتحادیه‌های کارگری تهران به ۱۵ رسید . در سال۱۳۰۰ شورای مرکزی اتحادیه‌های حرفه‌ای کارگران تاسیس شد . در فاصلهٔ سالهای ۱۳۰۴ تا۱۳۰۰ چندین اعتصاب بزرگ از جمله اعتصاب ۱۴ روزه کارگران چاپخانه‌ها و اولین اعتصاب کارگران نفت آبادان روی داد . در پی این اعتصاب ها دولت وثوق الدوله قانون روزانه ۸ ساعت کار، ... ادامه...
تصویری از ahmadbatebi
ارسال شده توسط ahmadbatebi حدود ۷ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ahmadbatebi porandokht

دیدگاه ها