۲

پادشاهی ایرانی «رستمیه» در شمال آفریقا

javidiran.wordpress.com – هرچند عجیب به نظر می رسد اما باید یادآوری کرد که اولین دولت مستقل ایرانی عصر اسلامی نه در ایران بلکه بسیار دور از ایران در شمال افریقا پا گرفت. دولت رستمیه به اسم موسس آن عبدالرحمان الرستم الفارسی در 761 میلادی ( 144 هجری قمری ) پدید آمد و تا سال 908 میلادی ( 296 هجری ) حکمرانی کرد. قلمرو این حکومت الجزائر کنونی و بخش شمالی صحرای بزرگ و نیمه غربی لیبی را در بر می گرفت. اصل و منشا ایرانی عبدالرحمان رستم هیچگاه مورد انکار نبوده است لیکن در خصوص شجره نسب او آرا متفاوت است. ابن خلدون(کتاب العبر،ج 6،ص 112) او را از اخلاف مستقیم رستم فرخزاد فرمانده کل ارتش ایران در زمان حمله اعراب در 636 میلادی می داند. اما یاقوت(معجم البلدان،ج 2 ،ص 160) او را به عنوان «پسر بهرام ٬ پسر گور ٬ پسر شاپور ٬ پسر بازان ٬ پسر شاپور بزرگ شاهنشاه بزرگ ساسانی» معرفی می کند. ادامه...
تصویری از iran00
ارسال شده توسط iran00 حدود ۸ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ
راي هاي داد شده : iran00 porandokht

دیدگاه ها