۲

اراضی آذربایجان برای ایران مهم است نه انسان آذربایجانی «آذربایحان مستعمره ایران»

radiokoocheh.com – ر ایران نه تنها اسم‌های مرا قدغن کرده‌اید بلکه کل فرهنگ، زبان و هویت ام را ممنوع کرده‌اید.‌ هویت ائتنیکی و ملی‌ام را هدف گرفته‌اید. استعمار و نژادپرستی این‌چنین بر غیرفارس‌ها در ایران سلطه خود را اعمال کرده و هر صدایی را با چماق‌های مختلف سرکوب می‌کند. ادامه...
تصویری از Azerbaijan
ارسال شده توسط Azerbaijan حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : Azerbaijan porandokht

دیدگاه ها