۲۷

اقتصاد گاوی

persia4ever.blogspot.com – اقتصاد گاوی افزوده میشه و اقتصاد رشد میكنه ... پول براتون همينطور سرازير میشه و میتونين به بازنشستگی و استراحت بپردازين ... اقتصاد هندی : دو تا گاو ماده دارين ... اونها رو میپرستين و عبادت میكنين ! اقتصاد پاكستانی : هيچ گاوی ندارين ... ادعا میكنين كه گاوهای هندی مال شما هستن ... از آمريكا طلب كمك مالی میكنين ... از چين طلب كمك نظامی میكنين ... از انگليس هواپيماهای جنگی ... از ايتاليا توپ و تانك ... از آلمان تكنولوژی ... از فرانسه زيردريايی ... از سوييس وام بانكی ... از روسيه دارو ... و از ژاپن تجهيزات ... با تمام اين امكانات گاوها رو میخرين و بعد ادعا میكنين كه توسط جهان مورد استثمار قرار گرفتين ! ... ادامه...
تصویری از ArmaneSabz
ارسال شده توسط ArmaneSabz ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها

تصویری از gomnamian

gomnamian حدود ۹ سال پيش گفت:

۱
کلی خندیدم