۱

اثبات وجود خدا

artahermes5.wordpress.com – تصور کنید دنیا همین فردا به پایان می رسد آیا حاضرید برای پس فردا برنامه ریزی کنید؟ اگر پاسخ منفی است شما یک خدا پرست واقعی هستید… اگر پاسخ مثبت است باز هم یک خداپرست واقعی هستید. این گونه است که یک مومن به شما می آموزد خدا وجود دارد زیرا برای او احمقانه بودن استدلال مهم نیست مهم این است که بگوید خدا وجود دارد! ادامه...
تصویری از Palermo
ارسال شده توسط Palermo حدود ۷ سال پیش در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : Palermo

دیدگاه ها