۲

بهتر است همین فردا حکومت اسلامی سرنگون شود؟

payamebidari.blogspot.com – شما کدامیک را می پسندید، تمایل دارید همین فردا حکومت تغییر کند و عده ای دیگر بر مسند قدرت بنشینند بدون اینکه سایر فاکتور ها تغییر پیدا کند و مانند چرخ گردون دور بگردیم باز به خانه اول. آیا دوست ندارید که ابتدا یاد بگیریم چگونه همدیگر را تحمل کنیم و به عقاید یکدیگر احترام بگذاریم و چماق را در موزه نگه داریم و یا یاد بگیریم که تملق نکنیم و دروغ نگوئیم و قسم حضرت عباس نخوریم و دُم خروس را زیر شلوار پنهان نکنیم، مخالف خود را دشمن ندانیم. کافی است فقط بخواهیم که ابتدا خرافه پرستی و سایه سنگین دین از زندگی روزمره برداشته شود، در مراسم مذهبی سراسر ریا شرکت نکنیم قلکهای امامزاده ها را با دست رنج خود که حق فرزندانمان می باشد پر نکنیم همان پول را می توان کتاب خرید و به فرزندانمان هدیه داد و آیا عقلانی تر نیست که شیوه درست ارتباط با خدا را بطور شخصی در خانه دل خود پیاده کنیم. باید و باید تابوی نقد دین و مذهب در ایران شکسته شود و کسی را برای نقد و به چالش انداختن دین و مذهب توبیخ نکنند و این فقط و فقط از عهده من و تو بر می آید. و یا زیبا تر نیست که بدون داشتن علم و آگاهی در هر زمینه ای زود قضاوت و اظهار نظر نکنیم و به اهلش بسپاریم. درستر نیست که از قهرمان و رهبر و مراد پروری و شاه و وزیر و در مقابل از نخبه کشی دست بکشیم و دنبال شایعات و دسیسه چینی برای رقیبان نباشیم. بهتر نیست به قوانین اجتماعی نانوشته ای که از گذشتگانمان به ارث رسیده از قبیل جوانمردی، گذشت، مروت، محبت، مردانگی و ... پایبند باشیم و به یکدیگر در عمل بیاموزیم. به نظر شما فرا گرفتن حرکت و رفتارهای جمعی، کارهای گروهی از نیاز های اولیه مان نمی باشد. ساختن محیط زندگی شاداب که حکومت در آن دخالتی ندارد را آموخته ایم؟ می دانیم که نباید محیط شهری را آلوده کنیم و به طبیعت و به حیوانات احترام بگذاریم. آیا شایسته نیست قبل از زدن هر گونه بر چسب به یکدیگر از هر قوم و مذهبی که باشیم ایرانی بودن را اصل بشماریم . به این موضوع اندیشیده ایم که در عصر حاضر و در ایران حداقل کسی بدلیل گرسنگی نمرده است پس بهتر نیست بجای اسراف و نذری دادن کمک صحیح به هم نوع را فرا بگیریم. آیا آموخته ایم که حقوق زن و مرد برابر است؟ یا کماکان زنان را مانند پیشوایان ادیان ابراهیمی وابسته به مردان می دانیم یادمان باشد که نیمی از جامعه ایران را زنان تشکیل می دهند پس تاثیری به سزا در ساختن جامعه ای ایده آل می توانند داشته باشند. رعایت حقوق فردی را ابتدا در تک تک خانه ها باید به فرزندان آموزش داد آیا این کار را کرده ایم و یا بی محابا و حق به جانب حقوق آنها را زیر پا می گذاریم. ادامه...
تصویری از Bidari
ارسال شده توسط Bidari حدود ۷ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ariya7 Bidari

دیدگاه ها