۵

توصیه های پزشکی و دامپزشکی برای پیشگیری از تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

pezeshk.us – تب کریمه کنگو (Crimean-Congo hemorrhagic fever) یک بیماری خونریزی دهنده تب دار حاد است که عمدتاً به وسلیه کنه منتقل می شود بطوریکه ویروس با حمله به عروق های کوچک بدن موجب کاهش استحکام و تخریب مویرگها و با شوک شدید و حاد به سرعت موجب مرگ می شود. عوامل ایجاد کننده این بیماری شامل ویروس منتقله ازطریق بندپایان و ویروس مرتبط با جوندگان می باشد انتقال ویروس می تواند بطورمستقیم از هوا و یا تماس با مواد دفعی یا ترشحات بدن جوندگان آلوده صورت پذیرد. حداقل ۱۸ نوع ویروس درانسان ایجاد تب خونریزی دهنده می کنند که همه آنها از حیوان به انسان منتقل می شود. تب خونریزی دهنده کنگو کریمه از حیوان به انسان و از حیوان به حیوان سرایت می کند. ادامه...
تصویری از DrEmrani
ارسال شده توسط DrEmrani ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش سلامت و پزشکی
راي هاي داد شده : Jinus ariya7 Mahshid Bluewave DrEmrani

دیدگاه ها