۵

دریاچه ارومیه ده سال دیگر خشک می شود

climatechange.ir – مجله بین المللی علوم و فناوری های محیط زیستی در ماه جاری مقاله ای را پیرامون دریاچه ی ارومیه منتشر کرده است که توسط پنج تن از پژوهشگران ایرانی از دانشگاه های تهران، خواجه نصیر و علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد نگاشته شده است. این مقاله که مشخصات و چکیده ی آن در انتهای مطلب آمده است به بررسی سهم تغییر اقلیم در خشکسالی دریاچه پرداخته است.پ ژوهشگران این مقاله از یک مدل هایدروداینامیک برای بررسی شرایط دریاچه استفاده نموده اند که با استفاده از داده هایی مانند بارندگی، تبخیر، جریانات سطحی و ... اعتبارسنجی شده است. این مدل پیش بینی کرده است که سطح آب به طور مستمر کاهش خواهد داشت و دریاچه در صورت تداوم شرایط خشکسالی جاری در ده سال آینده خشک خواهد شد. نکته ی جالب اینجا است که همانطور که پیش از بارها اشاره کرده بودم نتایج این مدل هم نشان می دهد که بهبود شرایط بارندگی باعث توقف روند خشک شدن دریاچه نمی شود. بخشی از نتایج را هم که برجسته کرده ام باید برای دوستانی که به صورت تخصصی به موضوع نگاه می کنند جالب باشد. ادامه...
تصویری از Ataa
ارسال شده توسط Ataa ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش علم و فن آوری
راي هاي داد شده : Jinus Ataa ariya7 Mahshid Bluewave

دیدگاه ها