۴

اگر این ایران اسلامی است که غرق در عزای گدای سامره شده؛ مرده شور آن را ببرد

fozoolemahaleh.com – به راستی لجن و کثافت از سر و روی ما می بارد. ما ایرانیان کمترین لیاقت حتی زنده ماندن هم نداریم. اگر تازی آمد و ۱۴ سده برما سوار شد و بر ما لجن کشید، تاریخمان را به بازی گرفت، آیین و فرهنگمان را مسخ کرد و آن را به دست فراموشی سپرد، و اگر یک گله آخوند تازی ضد انسان و ضد فرهنگ ایرانی، دخترانمان را کشتی، کشتی به کشورهای عرب نشین می برند و تسلیم شیخ نشینان می کنند و یا جوانانمان را به اعتیاد کشانده و می کشند و یا هر روز و هرساعت آنان را در گوشه و کنار کشور حلق آویز می کنند، همین ها لیاقت و حقمان است. ما شایستگی بیشتر نداشته و نداریم. سزای ما به نوکری درآمدن و زیر دست وپای یک گله آخوند ضد انسان و ضد فرهنگ ایرانی نما له شدن است. اگر مغول، تیمور، و ترکان آنسوی دریا آمدند از کشته پشته ساختند، کشوری با چند هزار سال سابقه مدنیت سوزاندند و خاکستر کردند، و قرنها بر ما حکم رانی کردند، تنها دلیل آن همین بی لیاقتی ما است که بیش از آن سزاوار آزاد بودن و آزاد زیستن را نداشته ایم. ادامه...
تصویری از Bluewave
ارسال شده توسط Bluewave حدود ۷ سال پیش در بخش ادیان
راي هاي داد شده : ariya7 Bluewave Tux porandokht

دیدگاه ها