۳

در جنگ های ایران و روس، ایرانیان از شکست همرزمانشان از روسها شادی می کردند، حسادت ما را به کجا می برد؟

roshangarnasl.blogspot.com – در جنگهای ایران و روس در زمان قاجار ایرانیان درچند جبهه می جنگیدند هر گاه جبهه ای از ایرانیان شکست می خورد جبهه کناری شادی می کردند و می خندیدند که خوب کنفت شدند . حسادت را به جایی رسانده بودند که گروهی با ژنرال روسی تماس گرفته بودند تا عباس میرزا را به او تحویل دهند. ژنرال روسی نپذیرفت و استدلالش در نامه ای به امپراتورروسیه این بود که تنها فرد بدرد بخور این جماعت همین عباس میرزا است که می شود درباره آشتی با او مذاکره کرد حال داستان امروز ما، شاهزاده رضا پهلوی برای دیدار با پارلمان آلمان به برلین رفت، قرار بود درباره سرکوب سیستماتیک در ایران، کشتار، شکنجه، و زندانیان سیاسی گفتگو کند، و از اروپا بخواهد در مذاکرات هسته ای حقوق بشر را فدای این مذاکرات نکند، اما دولت آلمان این دیدار را به دلیل گفتگویی که با رژیم بر سر مسایل اتمی در بغداد داشتند، لغو کرد و یک بار دیگر نشان دادند که جهان پستی که نام خود را جهان آزاد گذاشته است بر روی خون مردم ایران با این رژیم داد و ستد می کند. ادامه...
تصویری از Bluewave
ارسال شده توسط Bluewave حدود ۷ سال پیش در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : ariya7 Bluewave porandokht

دیدگاه ها