۵

بانک مرکزی ایران: برخی از بانك ها ارز دولتی را مخفیانه در بازار آزاد فروختند

radiofarda.com – محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است برخی از بانک ها ارز دولتی گرفتند اما آن را مخفیفانه در بازار آزاد فروختند. رئیس کل بانک مرکزی ایران افزوده است که ارز دولتی برای گشودن اعتبار اسنادی در اختیار بانک ها قرار می گیرد اما برخی از بانک ها ارز را در بازار آزاد فروختند و بانک مرکزی اکنون در حال رسیدگی به موضوع است تا ما به التفاوت آن را پس بگیرد. به گفته آقای بهمنی مبلغ مابه التفاوت ممکن است بیش از 30 هزار میلیارد تومان باشد. ادامه...
تصویری از Palermo
ارسال شده توسط Palermo ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش اقتصاد
راي هاي داد شده : ariya7 Palermo Urumiye Bluewave Tux

دیدگاه ها